Navigatie Link overslaanStart » Overlijdensrisico verzekering » Overlijdensrisicoverzekering lineair dalend

Lineair dalende

Overlijdensrisicoverzekering

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering


Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt per jaar het verzekerde kapitaal met een vast bedrag. Na de looptijd eindigt het verzekerde bedrag precies op nul.

Bij een lineair dalende verzekering wordt dus hoe langer de verzekering loopt het uit te keren bedrag steeds lager. De premie wordt hier van te voren op berekend, u betaalt verhoudingsgewijs dus minder premie dan bij een gelijkblijvende of een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is voordelig voor mensen die zich tegen aflopende risico's willen verzekeren, bijvoorbeeld als u vermogen opbouwt middels een spaarvorm, waarmee u samen met de verzekeringsuitkering de hypotheek kunt aflossen.

 

Grafische weergave overlijdensrisicoverzekeringen: